top of page

STUDIO AINO

architecture and design

Aino_foto-85.jpg

PHILOSOPHY

Architectural design as a whole is a very broad term. Design itself is the most recognisable part, fair cooperation with contractors is a key part, developing  relations with the investor is the most important part. The best part, however, is usually hidden and out of the limelight of the project.

 

 

STUDIO

Arhitekturno načrtovanje kot celota je zelo širok pojem. Samo načrtovanje je najbolj prepoznaven del, korektno sodelovanje z izvajalci predstavlja ključen del, razvijanje odnosa z naročnikom je najpomembnejši del, najlepši del pa je navadno skrit pred vsem dogajanjem okoli projektiranja. 

 

 

Aino_foto-110.jpg

STUDIO

Related to philosophy on architecture the original name was derived from 'Arhitektura IN Obrt' (Architecture AND Craft). Craft  has the major role in studio development.

bottom of page